Naš Salon

Promotivne slike


Iako obuke, treninge i seminare ove vrste u Udruženju zvanično radimo od 2015. godine, osnivači Udruženja od 2002. godine imaju bogato iskustvo rada na projektima ove vrste i saradnju sa kako manjim tako i većim mentor centrima, udruženjima i organizacijama, pojedinim opštinama na teritoriji grada Beograda i većim nevladinim organizacijama poput UNHCR, ASB, Solidarnost, IAN itd. Kroz ovu fizičko-tehničku saradnju u okviru naših salona izveli smo više od 800 kandidata (iz najranjivijih kategorija društva) i time sebi obezbedili sigurne temelje za dalji rad udruženja, i osigurali poverenje korisnika i saradnika.

O Udruženju LEGLO

Udruženje frizera i kozmetičara „Leglo“ zvanično je osnovano 2015. godine kao udruženje koje pruža neformalne obuke od strane iskusnih predavača u oblasti nege i lepote.

Prijavi se